עו"ד ארנונה ומיסוי עירוני

ארנונה היא מס מוניציפלי המשולם לרשות המקומית. המטרה בתשלום ארנונה היא להגדיל את ההכנסה של הרשות המקומית לפיתוח הרשות. גובה הארנונה מחושב על פי רוב, לפי גודל הנכס במטרים מרובעים, ייעוד הנכס, מיקום הנכס, ומצבו הכלכלי של משלם הארנונה. (סטודנטים למשל, זכאים להנחה) 
כיום לפי החוק יש לעיריות השונות מרחב פעולה ותמרון רחב מאד. הן קובעות את גודל המבנה (לפי מדידות שהן מבצעות), את סיווג הנכס ואת גובה הארנונה. במקרים בהם קיים חוב הם רשאים לבצע עיקול חד צדדי אף בטרם התקיים משפט. 

קיימים מקרים רבים בהם העירייה פועלת שלא על פי הנהלים והחוק ותפעל בכל האמצעים הקיימים כדי לגבות חובות. גם אם הדבר מתבצע באופן כוחני ופולשני לפיכך, באם אתם מרגישים כמו רבים מהאזרחים "נפגעי ארנונה" מומלץ להתייעץ עם עורך דין ארנונה אשר יבדוק מהו צו הארנונה ברשות המקומית אותה מבקשים לבדוק, הוא יוכל להשוות ולראות שאין חריגות מהתעריפים שקבעו בצו הארנונה, כמו כן, עורך דין ארנונה יעזר במודד מוסמך על מנת למדוד את שטח הנכס בצורה מהימנה ומדויקת. ולפי זה, יבדוק האם הארנונה שנקבעה תואמת גם את גודל הנכס.

מה משרדנו יכול לסייע לך?
משרד עורכי דין אלגבי אגבלי מתמחים גם בנושא ארנונה, מכירים את תחום המיסוי העירוני, ואת כל הכרוך בזה. 
אנחנו נייעץ ונלווה אותך על סמך ניסיוננו והכרותינו עם הנושא בהגשת עררים , ערעורים , תביעות אזרחיות והכל כדי להשיב כספים שנגבו מעל הנדרש וכן, שלא תצטרכו לשלם כך בעתיד.