ביטול עיקולים והגבלות

עיקול הינו נשק יום הדין של לשכת ההוצאה לפועל כלפיכם החייבים. פעמים רבות ההוצאה לפועל תפעיל עליכם לחץ על מנת שתשלמו את חובכם, והיא תעשה זאת באמצעות עיקול של נכסים. מחד, זה נועד לזרז את התשלום, מאידך אם עובדתית מצבך הכלכלי קשה ולא ניתן לפרוע את החוב מידית יש צורך לפעול לביטול העיקול.

ישנם שלושה סוגי עיקולים בהוצאה לפועל:

• עיקול רכב ומיטלטלין.

• עיקול צד ג'.

• עיקול מקרקעין.

עיקול רכב ומיטלטלין: עיקול שנעשה לחפצים בביתו של החייב, לרוב – תכשיטים, מכשירי חשמל, כספים וכד', כולל רכבים.

עיקול מקרקעין: עיקול המוטל על נדל"ן בבעלות החייב. עיקול זה יושת על נכס המגורים של החייב, ולא בהכרח על נכס שהוא מייעד להשקעה. המטרה היא למנוע מהחייב להעביר את הזכויות על הנכס לאדם אחר כדי להכחיד נכסים מההוצאה לפועל. 

עיקול צד ג': עיקול המוטל על כספים המגיעים לחייב ונמצאים כעת בידי החייב שלו: צד ג'. לדוגמה: עיקול חשבון בנק או תלוש משכורת.

כיצד מבטלים עיקול?

ביטול עיקול אינו הליך פשוט, והוא דורש התמודדות עם גורמים שונים בהוצאה לפועל. מומלץ לפנות לעורך דין הוצאה לפועל הבקיא ברזי ההוצאה לפועל. הוא יוכל לסייע לחייב להביא להסרת העיקול וצמצום היקפו. על אף עמדתו הנחותה של החייב, ההוצל"פ הוכחה כמי שמכירה בזכות הקניין, ולכן החזרת הרכוש באמצעות התערבות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל ומחיקת חובות היא מעשה שנעשה חדשות לבקרים.

כבר כאשר הנושה מבקש שיעקלו לחייב רכוש, הוא בתור נושה צריך לעמוד בתנאים מחמירים בשל כוחה האדיר של זכות הקניין. במידה והחייב ישכיל להוכיח כי מבקש העיקול לא עמד בתנאים הללו, תקום עילה לביטול העיקול. לדוגמה: המבקש לא צירף תצהיר אשר יש בו הוכחה לחשש סביר לכך שאי ביצועו (של העיקול) יביא להכבדה בביצוע הגבייה. 

ההליכים

ביטול עיקול מצריך הגשה לראש לשכת ההוצאה לפועל. מומלץ לערוך אותה ביחד עם עורך דינכם, וזאת על מנת שלא לפספס אף נימוק שיסייע לחייב בהליך זה. הבקשה צריכה לפרט את הסיבות שבגינן החייב מבקש הסרת עיקול: עליהן להיות מנומקות היטב.

בנוסף, מומלץ להראות כי מבקש העיקול נהג בחוסר תום לב, בניגוד לחוקי ההוצאה לפועל, תוך שימוש לרעה בהליכים המדוברים בחוסר מידתיות. החייב יכול להעלות גם טיעונים הקשורים אליו (לעצמו): למשל, "העיקול יפגע בי באורח לא מידתי", "אני מצוי במצוקה כלכלית קשה ביותר עקב העיקול", ועוד. חייבים יכולים להציג גם חלופות לביטול העיקול, למשל בקשה לצו תשלומים, עיכוב הליכים, ניסיון להגיע להסדר עצמאית מול הנושה וכד'.