דיני ביטוח

בבסיס רעיון הביטוח עומד רעיון של ניהול קופה לעזרה הדדית. אדם שאינו יכול לשאת בסיכון מסוים, נעזר בביטוח, כך שהסיכון הצפוי לו מועבר למבטח ולמעשה מתחלק בין רבים אחרים הצפויים לאותו נזק. משרד אלגבי אגבלי עוסק בתביעות דיני ביטוח בתחומים: ביטוח פוליסות, ביטוחי חיים, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח משכנתא, ביטוח סיעוד, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח ציוד מכני, ביטוח צד ג', ביטוח רכב, ביטוח נסיעות לחו"ל, קרן פנסיה ועוד.

באילו מקרים נזדקק לעורך דין?

במקרים בהם המבוטח נתבע על ידי גורם אחר במקרה של אירוע שיש לו כיסוי פוליסה, אז חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הניהול ושוכרת עורכי דין מומחים בדיני ביטוח. אולם, היה וחברת הביטוח קובעת שאין כיסוי בפוליסה, המבוטח ייאלץ לשכור את שירותיו של עורך דין בתחום. במקרים בהם לא נוצרה פוליסת ביטוח אישית למבוטח אלא כחלק מהסכם לקבוצת מבוטחים, או אז חייבים להיות פרטים מלאים אודות המבוטח, במקרים בהם לא הובלטו הגבלות וסייגים בפוליסת הביטוח ע"י צבע שונה או סוג פונט אחר. בנוסף, מקרים בהם קיים ביטוח רכוש אך לא נוספו פרטי זיהוי מלאים של הרכוש עבורו המבוטח רכש את הביטוח (במקרים של גניבת רכוש מהבית), במקרים בהם הדו"ח הכספי של חברות הביטוח אינו תקין ואינו עומד בכללים החשבונאים ובתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח וכן, באם נעשתה הטעייה בעסקת הביטוח, שכן חל איסור ע"י החוק לענייני ביטוח למסור למבוטח תיאור מטעה, הניתן או בכתב או בעל פה, כדי להטעות בעניין מהותי בעסקה.

מה משרדנו יכול לסייע לך?

משרד אלגבי אגבלי, משרד עורכי דין ביטוח לאומי, מתמחה בתביעות דיני ביטוח, אנחנו בעלי נסיון רב בתחום, מבינים כיצד פועלות חברות הביטוח ויודעים להתנהל מולם בכל פנייה ותביעה.