עו"ד דיני מיסים

המס בישראל מוטל על כל בן אדם בישראל. שכיר, עצמאי וכן כל גוף עסקי שהוא. תחום המיסוי נוגע לכל אדם, שכיר כעצמאי, ולכל גוף עסקי באשר הוא. המסהוא תשלום חובה ואין כל קשר בין התשלום לתמורה שמקבל משלם המס.
המיסים המדוברים הם: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי רווחי הון ושבח, ועוד.

מהן מטרות המס?
מטרות המס הם למימון קופת המדינה – התוצאות של זה הנם חברתיות וכלכליות. המדינה מחלקת את ההוצאות ומקצה לכל תחום בחיים תקציב אשר משתנה בהתאם לתקופה והצרכים. 
עקרון איזון התקציב – כשהממשלה מחליטה על מדיניות של הפחתת מס – ובכך למעשה מגדילה את ההכנסה והייצור וכפועל יוצא יש יותר תוצר!

אז כיצד מגיעים לאיזון?
מיסים נכונים הינם מיסים שעונים על 3 פרמטרים: צודק, וודאי ויעיל. 
צודק – כשנטל המס זהה או שונה בהתאם להכנסה. 
וודאות – הבטחת יציבות כלכלית
יעילות – גביית מקסימום מס, במינימום הוצאות.

על מנת לטפל בנושאי מיסוי יש להכיר את התחום מלפני ולפנים, להבין מהי המשמעות של כל אחד מהם בנפרד ומהי נקודת ההשקה ביניהם, וכיצד היא משפיעה על הפעילות העסקית. 
תחום דיני המיסים הינו מורכב ומסועף, קיימים מאות ואלפי הוראות נוהל ופסקי דין וגם אלו מתעדכנים בתדירות גבוהה, לפיכך, על עורכי הדין המתעסקים בתחום זה, להיות מעודכנים ולשלוט בנעשה. 
הטיפול בנושאים אלה, דורשים הן הבנה משפטית והן הבנה וידע חשבונאי – כך ששיתוף פעולה עם רואי חשבון ויועצי מס הינם הכרחיים. 

יש מספר תשלומי חובה: מסים, אגרה, היטל ומחיר.
אגרה למשל, משולמת כתמורה למשהו, אולם, התשלום אינו שקול כלכלית לכמה ששולם להבדיל ממס שאין בצדו כל תמורה. הכוונה במחיר היא שהתשלום הוא עבור תמורה ששקולה כלכלית בדיוק לכמה שולם.
היטל גם הוא מוטל בכפייה וכאן הדמיון למס, אך לעיתים יש תמורה לתשלום ולעיתים אין בדומה שוב, למס. 
קיימים סוגי מסים שונים, מס פרופורציונלי (שכולם משלמים את אותה דרגת מס – אחוז זהה מהמשכורת החודשית), ויש מס פרוגרסיבי –כאשר אתה מרוויח יותר אתה משלם יותר, מס רגריסיבי ועוד.

מה משרדנו יכול לסייע לך?
משרד עורכי דין אלגבי אגבלי מתמחים ובקיאים היטב בתחום דיני המיסים כך שיכולים ללוות ולייעץ ללקוח בכל פרט הקשור למיסוי בישראל. 
עורך דין דיני מיסים ייעץ וילווה אותך על סמך ניסיונו והכירותו עם תחום המיסוי בשיתוף פעולה עם רואי חשבון ויועצי מס מקצועיים ומובילים.