תביעות במסגרת חוק מוצרים פגומים

בבסיס רעיון הביטוח עומד רעיון של ניהול קופה לעזרה הדדית. אדם שאינו יכול לשאת בסיכון מסוים, נעזר בביטוח, כך שהסיכון הצפוי לו מועבר למבטח ולמעשה מתחלק בין רבים אחרים הצפויים לאותו נזק. משרד עורכי דין אלגבי אגבלי שות' מעסיק בשורותיו עורך דין לדיני ביטוח המתמחה בתביעות בענייני ביטוח פוליסות, ביטוחי חיים, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח משכנתא, ביטוח סיעוד, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח ציוד מכני, ביטוח צד ג', ביטוח רכב, ביטוח נסיעות לחו"ל, קרן פנסיה ועוד.

באילו מקרים נזדקק לעורך דין?
במקרים בהם המבוטח נתבע על ידי גורם אחר במקרה של אירוע שיש לו כיסוי פוליסה, אז חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הניהול ושוכרת עורכי דין מומחים בתחום. אולם, היה וחברת הביטוח קובעת שאין כיסוי בפוליסה, המבוטח ייאלץ לשכור את שירותיו של עורך דין לדיני ביטוח ונזיקין. במקרים בהם לא נוצרה פוליסת ביטוח אישית למבוטח אלא כחלק מהסכם לקבוצת מבוטחים, או אז חייבים להיות פרטים מלאים אודות המבוטח, במקרים בהם לא הובלטו הגבלות וסייגים בפוליסת הביטוח ע"י צבע שונה או סוג פונט אחר. בנוסף, מקרים בהם קיים ביטוח רכוש אך לא נוספו פרטי זיהוי מלאים של הרכוש עבורו המבוטח רכש את הביטוח (במקרים של גניבת רכוש מהבית), במקרים בהם הדו"ח הכספי של חברות הביטוח אינו תקין ואינו עומד בכללים החשבונאים ובתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח וכן, באם נעשתה הטעייה בעסקת הביטוח, שכן חל איסור ע"י החוק לענייני ביטוח למסור למבוטח תיאור מטעה, הניתן או בכתב או בעל פה, כדי להטעות בעניין מהותי בעסקה.

מה משרדנו יכול לסייע לך?
משרד עורכי דין אלגבי אגבלי ושות' מעסיק בשורותיו עורכי דין ביטוח לאומי ועורך דין מומחה לדיני ביטוח, עם ניסיון רב בתחום, עורכי הדין במשרדנו מבינים כיצד פועלות חברות הביטוח ויודעים להתנהל מולם בכל פנייה ותביעה.