עו"ד משפט מנהלי

המשפט המנהלי הוא תחום נפרד ממערכת המשפט בישראל, גם פרוצדוריאלית וגם מהותית. 

המשפט המנהלי עוסק בקשר ובאינטראקציה שבין הפרט לבין רשויות השלטון הכללי והמקומי.

מרגע לידת אדם – כשהוא נכנס למאגר האוכלוסין ועד יום מותו כשמוצאת לו תעודת פטירה, הוא למעשה בקשר כזה או אחר עם רשות מנהלית כלשהי (משרדי הממשלה למיניהם, רשויות ומועצות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים ועוד). 
המשפט המנהלי מאפשר לתושבים לבקר את התנהלותן של רשויות באם זאת חרגה מסמכותה או נהגה שלא כדין.

יש מספר עקרונות החלים על הרשות המנהלית והם: עקרון החוקיות – הוא הקובע את מידת ההסמכה של הרשות המנהלית לפעול , האם גוף מנהלי /ציבורי פעלו בהתאם לסמכותם. עקרון הסבירות או מבחן הסבירות/שיקול הדעת הוא בעצם בוחן את הפעולה המנהלית, או במילים אחרות בוחנת את מערך השיקולים לפיהן מתקבלת החלטה מנהלית. כאשר בוחנים את סבירות הפעולה המנהלית, אנחנו בוחנים זאת מתוך נקודת מבטו של האדם הסביר, קרי: האדם הממוצע, הנורמטיבי.

עקרון הפרוצדורה, או מבחן הפרוצדורה, אשר מחבר בין עקרון הסבירות לחוקיות. עקרון הפרוצדורה שם דגש על האופן בו פועלת הרשות המנהלית, האם היא נוהגת בשוויון בין האזרחים? האם היא מנמקת החלטותיה? וכיוב'.
עקרון הבטלות היחסית הוא זה שמנחה את בתי המשפט בישראל, שלא להתערב בהחלטה מנהלית, גם אם נמצאו בה ליקויים או פגמים, המוגדרים כפגמים לא מהותיים. הווה אומר, לא מחייבים בטלות מוחלטת של החלטה .

היה ואדם מבקש לצאת כנגד החלטה או פעולה מנהלית, עליו או להגיש או עתירה לבג"ץ או עתירה מנהלית. באם הוחלט על הגשת עתירה, יש שתי חובות המוטלות על העותר: "ניקיון הכפיים", המחייבת את העותר להציג את כל הנתונים כפי שהם ללא השמטת פרטים שהן לא לטובת העותר. וחובת "מיצוי ההליכים", אשר מחייבת את העותר, לפני שהגיש עתירה, למצות את הפנייה לרשות הרלוונטית, המוקנות לו על פי חוק. 

מה משרדנו יכול לסייע לך?
אנחנו מביאים איתנו נסיון רב בתחום המשפט המנהלי, בניהול עתירות מנהליות בבתי משפט והליכים משפטיים בפני ערכאות אחרות. נפעל במלוא הרצינות, תוך הקשבה לרצונות הלקוח ולהשגה של דרישותיו.