עו"ד הוצאה לפועל

מהי הוצאה לפועל?
בישראל, מציאות גביית החובות אינה פשוטה. בעלי עסקים רבים מתמודדים כמעט יום יום בבעיות של גביית חובות, של חייבים החורגים מתשלומים שהוסכמו מראש, מחייבים שאינם מצליחים לעמוד בתשלומים ו/או גם מחייבים המתחמקים מתשלום באמצעות מתן המחאות ללא כיסוי או כאלה שנעלמים לגמרי. חוק ההוצל"פ התשכ"ז-1967, ותקנותיו השונות, נועדו כדי להגן על הזוכה, ומסדירים את מנגנון אכיפת הגבייה במדינת ישראל. מנגנון זה נועד לאפשר לזוכה לנקוט בהליכים מבצעיים כנגד החייב כדי לגבות את החוב. ניתן להגיש זאת לביצוע באמצעות לשכות ההוצאה לפועל, פסקי דין אשר ניתנו לטובת הזוכה, שטרות, שטרי חוב ושטרי משכנתא. יש להבהיר כי גם לחייב החוק מעניק מספר אפשרויות לפעולה אשר עשויות לעכב את ההליכים אשר ננקטו נגדו או אף לבטלם.

מה משרדנו יכול לסייע לך? 
נושא גביית החובות וההתנהלות מול מערכת האכיפה והגבייה אינה פשוטה וקלה כלל ועיקר, יש לפעול בזמן ולפעול בצורה נכונה. יש לקחת בחשבון שהזמן לא עומד לטובת הזוכה, ככל שעובר יותר זמן כך בחובות עלולים להתרחק מהישג ידו של הזוכה. אנחנו מבינים כי יש לפעול במהירות, במיוחד אם מדובר בחובות משמעותיים. משרד עורכי דין אלגבי אגבלי מעסיקים בשורותיהכם עורך דין הוצאה לפועל בעל ניסיון רב בתחום ההוצאה לפועל, אשר יפעל בצורה הטובה ביותר ובכל האמצעים העומדים לרשותו, לרבות: מכתבי התראה, הטלת עיקולים על נכסי החייב, הטלת עיקולים על צדדים נוספים כאמצעי לחץ, ביצוע חקירות כלכליות שונות, הטל הגבלות על החייב (הגבלה בבנק, הגבלה על יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון נהיגה וכיוב') אנו באלגבי אגבלי נפעל בכלים העומדים לרשותנו מתוך הניסיון שצברנו, וכן, נפעל בזמן הנכון כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר.