קצבת נכות - קביעת גובה הקצבה וליווי משפטי

מהי קצבת נכות?

גמלה לנכה שעבר ליקוי גופני, שכלי או מנטלי מפגיעה כלשהי: הוא איבד 50%+ מכושרו להשתכר.

מי זכאי לקצבת נכות?

מבוטח שעבר ליקוי מכל סוג, ורופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע לו נכות של 40%+. כמו כן, כאשר יש ליקוי בשיעור 25% באחד מאברי הגוף לפחות (כולל מוח או נפש), או כאשר יש 60% נכות בסך הכל, גם ללא 25%+ באיבר ספציפי.

לדוגמה: מבוטח שהוכר כנכה 45%, וללא 25%+ נכות פרטניים באיבר כלשהו לא יוכר כנכה.

קצבת נכות

תנאי זכאות נוספים לקצבה
תושב ישראל בגיל 18 ועד גיל הפנסיה לגברים ונשים.
תושבת ישראל בת 18+ אך לפני גיל פרישה אם ורק אם היא:

לא נשואה

לא עובדת שכירה או עובדת עצמאית.

עבדה כשכירה או עצמאית 12 חודשים ברצף, או 24 חודשים לסירוגין ב- 48 החודשים לפני הגשה התביעה לביטוח לאומי לקצבת נכות, או שקדמו ליום הפסקת העבודה.

חיה בנפרד מבן זוג כלשהו, ולא גרה עמו ב- 24 החודשים לפני בקשת קצבת הנכות או אחריה.

אינה נשואה למישהו שמבוטח ביטוח זקנה ושאירים בביטוח לאומי.
קנסות למי שמסר מידע כוזב לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי רשאי לדחות תביעה לקצבה, להפסיק אותה באופן מלא או חלקי אם התגלו ידיעות כוזבות שנמסרו על ידי המבוטח. אם הוא רימה, ונדחה על ידי הביטוח הלאומי מלקבל תשלום, הוא יכול להגיש תביעה חוזרת לתקבול זהה על 90 ימים מיום הודעת הביטוח הלאומי על הפסקת התשלום, אלא אם כן שילם לבט"ל דמי טיפול בסך 400 ₪. אם התובע הגיש תביעה חוזרת לפני שחלפה שנה מהחלטת המוסד, הגמלה שמשולמת בעד 3 החודשים הראשונים לאחר הגשת התביעה החוזרת תופחת ב- 25%.

עדכון פרטים:

יש לעדכן את הפרטים כדלקמן. יצוין כי הסתרת מידע דיווחי מביטוח לאומי היא עבירה מנהלית שהעונש עליה הוא קנס של 29,200 ₪. יש לדווח תמיד על הפרטים הבאים:

עורך דין קצבת נכות

גובה הכנסה מעבודה שהזכאי לגמלה עובד בה, או שינוי ברף ההכנסה אם הוא עולה על 9% ליחיד או 13% לאב/אם לילדים, או חי בזוגיות.

הכנסה ממקורות הכנסה אחרים על בסיס מדיניות זהה לחלוטין.

תחילתם והפסקתם של מגורים עבור:

מי שנישא לזכאי לגמלה, כולל בחו"ל.

הורה של זכאי לגמלה.

מי שבבעלותו רכוש משותף עם זכאי לגמלה.

זכאי לגמלה הצפוי לבצע שינוי כתובת, כולל חו"ל.

קבלת דרכון זר.

כניסות ויציאות מהארץ.

ביצוע התשלום מביטוח לאומי

הקצבה משולמת ב- 28 לכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה. ניתן לשלם לחשבון אפוטרופוס. ניתן לשלם לחשבון משותף עם בן/ת הזוג.

משרד עורכי דין אלגבי אגבלי  שות' מעמיד לרשותכם עורך דין ביטוח לעומי ותביעת קצבת נכות למתן טיפול אישי ומקצועי בזכאות לדמי ביטוח לאומי ונכות. הצוות שלנו מלווה אתכם באופן אישי בתיקי נכות כללית, מחלות מקצוע, תביעות מול ביטוח לאומי ועוד. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים.