5

תביעות קרינה וחומרים מסוכנים

קרינה המגיעה מאנטנות הפולטות קרינה גרעינית, דליפת חומרים מסוכנים, חומרים מסוכנים מתחת לפני השטח, מפגעי זיהום אויר, פסולת תעשייתית, זיהום מים ועוד עלולים לגרום לפגיעות ומחלות ומוות, יש מקרים בהם נפגעים מספר רב של אנשים ועליהם יהיה להוכיח כי נגרם להם נזק שהוא כתוצאה מרשלנות, ולפנות כגוף אחד לתביעה ייצוגית. 
חשוב לדעת כי על פי דיני הנזיקין, חובת הוכחת הקשר בין המפגע לבין יסודות רשלניים, של דליפת חומרים מסוכנים וכו' הוא על התובע.  

כיצד מוכיחים את תביעת קרינה וחומרים מסוכנים?
על מנת להוכיח את תביעה בגין קרינה וחומרים מסוכנים על התובע להביא הוכחות כי אכן נחשף לחומר מסוכן , אשר נגרם לו ע"י הנתבע. עליו יהיה להוכיח כי קיים קשר סיבתי ולהביא ראיות נסיבתיות, ראיות מדעיות ועוד.
ללא ראיות המצביעות על קשר סיבתי עובדתי, התובעים לרוב, מסתמכים על מחקים אפידמיולוגיים. המחקרים הללו הינם בתחום הרפואה, ובריאות הציבור אשר עוסקים בהתרחשות והתפתחות של מחלות בקרב ציבור מסוים. רק מומחים לעניין האפידמיולוגיה מורשים להגיע לבית משפט ולהציג את הקשר בין החשיפה לחומר מסוכן לתופעה/לפגיעה/למחלה אשר לכאורה נגרמה כתוצאה מאותה חשיפה.

תביעה ייצוגית
במקרים כאלה יש יתרון לתביעה ייצוגית, קרי, של מספר אנשים אשר נפגעו מאותו חומר מסוכן, אם זה בשל מגורים ליד מקום מזהם, או חשיפה לפליטת חומרים מסוכנים בעבודה וכיוב'. לתביעה הייצוגית מספר מטרות כאשר העיקרית היא הגנה על האינטרס של האדם הפרטי! כמו כן, בשל כמות רבה של תובעים פוטנציאליים,יש יתרון לתביעה ייצוגית שחוסכת במשאבים .

מה משרדנו יכול לסייע לך?
אנחנו במשרד עורכי דין אלגבי אגבלי ושות', מכירים את תחום התביעות בגין קרינה וחומרים מסוכנים וכן מעמידים לרשותכם עורך דין בעל ניסיון בתביעות מסוג זה. יש להתייחס לנושא בכובד ראש ולהבין לעומקו של דבר מי מעורב בסיפור ומה נדרש מכם.
אנחנו יכולים ללוות אותך, ולייעץ ולהיעזר במומחים מתחום הרפואה אשר יתנו את הדגשים.