עו"ד רישוי עסקים

מהם דיני העבודה?
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 כל עסק חייב בהוצאת רישיון לניהול עסק. כלשון החוק: "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם ברשיון או בהיתר הזמני שבידו מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק". למעשה, חוק רישוי עסקים, נועד כדי להגן על מטרות החברה והסביבה באמצעות פיקוח על עסקים. עבירה על חוק רישוי עסקים תגרור סנקציות רבות ומגוונות, לכן רצוי ועדיף לא להסתכן ולהפעיל את עסקך ללא רישיון עסק. ניתן לומר בוודאות, שהסנקציה החמורה מכל היא דווקא הסנקציה החברתית.למול אותם לקוחות שבאים לסעוד במסעדה הפועלת ללא רישיון, או שליחת ילדים לגן הפועל ללא רישיון וכיוב'. כמובן שבעל העסק כפוף גם לסנקציות פליליות ומנהליות אשר יבואו לידי ביטוי בקנסות כספיים, או אף במקרים קשים גם עונש מאסר הקבוע בחוק.

מה משרדנו יכול לסייע לך?
כדי לקבל היתר/רישיון – יש לערוך תהליך אפיון, הערכה, לאחר מכן בקשה וליווי של עסקים אשר מבקשים לקבל היתר או רישיון, רישיונות לעסק, היתרי בנייה, שימושים חורגים, השכרת /שכירות נכס, קנייה ומכירה של נכס, ועוד. משרד עורכי דין אלגבי אגבלי עורכים בדיקות היתכנות מקצועית ולאחר מכן, מגישים חוות דעת לגבי האפשרות להסדרת ואישור בקשות הרישיון ו/או ההיתר. בדיקות ההיתכנות הינן הכרחיות ונועדו למנוע מצבים בהם מושקע הרבה כסף בעסק שטרם קיבל את רישיונו לפעול או בקניית נכס שטרם אושרה. אנחנו מלווים את הלקוח/ות עד לסיום התהליך אל מול כל הגורמים השונים לקבלת הרישיון/ההיתר.