תקנה 18 - תאונות עבודה

מהי תקנה 18 לנפגעי תאונות עבודה? מי זכאי לתקנה זו ומהו תהליך מימוש הזכות ומהם השירותים המשפטיים המוצעים לכם במשרדנו לנפגעי תאונות עבודה?

תקנה 18 לתקנות הביטוח הלאומי היא למעשה תקנה שעניינה קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה. תקנה זו קובעת כי כל אדם אשר נפגע בתאונת עבודה ונקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100% נכות, רשאי היא להגיש בקשה לקבלת דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה מוגבלת בזמן.

תקנה 18-מי זכאי לה ומהו תהליך מימוש הזכות?

לקבל דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה מוגבלת בזמן (כארבעה חודשים) במסגרת תקנה 18 לתקנות הביטוח לאומי, יהא זכאי כל אדם העומד בכל אחד מתנאי הזכאות המקדימים הבאים:

    1. מגיש הבקשה הינו אדם בעל דרגת נכות בשיעור הנמוך מ-100% כתוצאה מתאונת עבודה
    2. ועדת רשות מטעם המוסד לביטוח לאומי פסקה כי מגיש הבקשה אינו יכול לעבוד בכל עבודה שהיא עקב מצבו הרפואי לאחר התאונה ובעקבותיה.
    3. למגיש הבקשה לא קיימת הכנסה כזו או אחרת מביצוע עבודה או משלח יד.

בנוסף, מגיש הבקשה נדרש לקבל הכרה כנכה נזקק מטעם ועדת רשות של המוסד לביטוח לאומי, כאשר תהליך ההכרה מתבצע באמצעות טופס תביעה להכרה כנכה נזקק אליו יש לצרף אישור מהמעסיק לגבי מועד החזרה לעבודה ואישור מרופא תעסוקה בגין מצבו הרפואי וכשירות או אי כשירות לעבודה.

בכל אותם מקרים בהם הועדה פסלה את זכאותכם לקבלת הכרה כנכה נזקק וכפועל יוצא מכך אינכם זכאים למימוש תקנה 18, תוכלו להגיש ערעור על החלטת הועדה תוך 6 חודשים מיום קבלת ההודעה בעניינכם.

אלגבי-אגבלי ושות'- משרד עורכי דין המתמחה בדיני ביטוח לאומי ומימוש זכויות ביטוחיות

אנחנו במשרד עורכי דין אלגבי-אגבלי ושות', מעסיקים עורכי דין המתמחים בדיני ביטוח לאומי ומימוש זכויות ביטוחיות ומאפשרים לכל אחד ואחת מלקוחותינו לפעול למימוש מלוא זכויותיהם הרפואיות והביטוחיות כאחד. השירותים המשפטיים שלנו בתחום זה מיועדים בין היתר לנפגעי תאונות עבודה הנדרשים להתמודד עם מציאות לא פשוטה אשר נכפתה עליהם עקב מעורבותם בתאונת עבודה.

לפגישת ייעוץ אישית ללא התחייבות

עוד בתחום: