תביעות משרד הביטחון

כל אדם אשר נגרמה לו פגיעה תפקודית כלשהי, כתוצאה מתאונה או מחלה או אף החמרת מצב קודם בעת ששירת במסגרת משרד הביטחון – אם כתוצאה מהשירות או במהלך השירות – הוא ייחשב כנכה לכל דבר ויהיה זכאי לאותן הטבות. 
החוק מכליל גם נפגעים אשר נפגעו או חלו במהלך חופשה משירות, לקבל את הזכויות המגיעות לנכים, ובתנאי שהפגיעה התרחשה במסגרת השבועיים הראשונים של החופשה, ובמידה ולא עבד במקום אחר תמורת שכר, וכן אם דרגת הנכות שנקבעה היא בשיעור של 20% ומעלה. 

מה יש לעשות בתביעה משרד הביטחון?

יש להגיש על גבי טופס ייעודי בקשה לקצין התגמולים, על מנת שמשרד הביטחון יכיר בפגיעה, כפגיעה שנגרמה במהלך השירות ובעקבותיו

היה והבקשה אושרה, יוזמן הנפגע להופיע בפני ועדה רפואית לצורך קביעת שיעור הנכות הנגרם לו מהפגיעה. יש לזכור כי הוועדה יכולה לקבוע אם הנכות היא זמנית או לצמיתות בהתאם לשיקול דעתה הרפואי. 
היה ומשרד הביטחון דוחה בקשת הכרה בפגיעה כלשהי, ניתן להגיש ערעור אשר יידון בפני ועדת הערעורים בה יהיה נוכח גם שופט בית משפט השלום .

גובה הפיצוי:

במקרים בהם נקבעה לנפגע דרגת נכות בשיעור של בין 10%-19% לצמיתות, הוא יהיה זכאי לקבל מענק נכות חד פעמי, מימון טיפולים רפואיים בקופת החולים והנחה בתשלום הארנונה.
נפגע שהועדה קבעה לו נכות בשיעור של 20% ומעלה,הוא יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית למשך כל חייו.

מה משרדנו יכול לסייע לך?

משרד עורכי דין אלגבי אגבלי ושות' מעמיד לרשותכם עורך דין לתביעות משרד הביטחון אשר ישמח לייצג את כל אנשי שירות הביטחון אשר נפגעו פגיעה גופנית או נפשית כתוצאה או במהלך השירות, ומעוניינים להגיש כנגד משרד הביטחון תביעה, על ההכרות בהם כנכי צה"ל. 
אנו כאן על מנת לייצג את לקוחותינו בכל ההליכים הנלווים לתביעות מסוג זה, במקצועיות רבה ורצון לסייע לכם.