דיירי עמידר

הגדרת דייר מסוים כדייר עמידר מתאפיינת בזכויותיו, חובותיו ובהגדרת דייר מוגן ממשיך. להלן ביאור קצר של הגדרות אלה.

זכויותיו של דייר עמידר

1. הוא נחשב לדייר מוגן על פי כל סממן: הוא חתום על חוזה של עמידר, שילם דמי מפתח, גר בכתובת משלו ומשלם שכירות חודשית לעמידר.

2. במידה ונפטר הדייר המוגן, הזכויות שלו בדירה מועברות לילדיו אם אין להם פתרון מגורים אחר והם חיו עמו בדירה כשהיה חי. פירוט מלא על כך יתקבל בהמשך.

3. הדייר רשאי לרכוש את הנכס על פי תנאיהם של מנהל מקרקעי ישראל ועמידר, ובמסגרת הנחה שתינתן במעמד הרכישה.

4. דייר מוגן רשאי לתת את דירתו לדייר אחר בתנאי שהוגשו תצהירים לרכז השטח בו ממוקם הבניין. התצהירים צריכים להיות במבנה "דייר נכנס דייר יוצא". יש לשלם את דמי המפתח החלקיים של הדייר הנכנס לעמידר. הזכות להשתמש בנכס קיימת כל עוד הדייר החדש לא מפר את חוזה השכירות הקיים.

5. הדייר המוגן רשאי לבקש שייערכו תיקונים בדירתו על ידי החברה המחזיקה. עליו לשאת ב- 50% מעלותם.

6. הדייר המוגן יכול לבקש שייערכו שינויים, הרחבות ושיפוצים מחדש של הדירה שלו בתנאי ששילם דמי הסכמה, הבקשה נבדקה על ידי מנהל מקרקעי ישראל ועמידר, והתב"ע העירונית מאפשרת את השינוי המיוחל.

7. דייר מוגן רשאי לקבל דמי פינוי במידה ויידרש לפנות את דירתו מכל סיבה שהיא שנובעת מרצונה של החברה המחזיקה: היא החליטה לשפץ אץ הדירה או לתבוע את זכויות החזקה על הנכס.

חובותיו של דייר עמידר

1. דייר מוגן יקיים את כל סעיפי חוזה השכירות וחוקי הגנת הדייר העדכניים. 

2. שכר הדירה של הדייר המוגן חייב להיות משולם בשוטף וללא צבירת חובות.

3. דייר מוגן ישמור על תקינות הנכס שקיבל מעמידר.

4. על הדייר המוגן חלה חובה לאפשר לנציגי עמידר להיכנס לו לנכס, לערוך ביקורות, לבדוק מי הם המחזיקים בפועל בו, ולערוך בו שמאות מקרקעין.

5. הדייר המוגן יחויב בהוצאות על תיקונים בנכס לשם תחזוקתו השוטפת.

6. הדייר המוגן אינו רשאי לערוך שינויים בנכס ללא אישור כתוב מחברת עמידר.

7. הדייר יכול להשתמש בנכס רק למטרות שנקבעו בחוזה השכירות עליו חתם.

8. הדייר אינו רשאי להעביר את החזקה בנכס לדייר אחר בלי הסכמה בכתב ממקרקעי ישראל או מחברת עמידר ישירות.

הגדרת דייר מוגן ממשיך על פי חוק

הגדרנו לעיל מהו דייר מוגן. בפשטות, זהו דייר שמשתמש בנכס של עמידר על בסיס שכירות, בכפוף למטרת השכירות המוצהרת, (לרוב, מגורים). תנאי השכירות הללו יחולו גם על הממשיך.

עניין הממשיך נפתח כאשר נפטר הדייר. זכות הדיור המוגן עוברת לבן או בת הזוג בתנאי שהם התגוררו בדירה יחדיו לפחות חצי שנה טרם פטירת בעל הזכויות על הנכס.

אם הדייר חי עם ילדיו ללא בן/בת זוג רלוונטיים, הזכות עוברת לילדים בתנאי שהם התגוררו עם אביהם/אמם לפחות חצי שנה טרם פטירתם. אם אין לו ילדים שעונים על תקנה זו, הזכות על הדירה עוברת למי מקרוביו האחרים, כל זאת בתנאי שמי מהם התגורר עם הנפטר חצי שנה טרם יום הפטירה. כמו כן, הקרובים נבדקו ונמצאו חסרי מגורים מלבד דירה זו. עליהם לספק מסמכים לבקשת "עמידר" שיעידו על כך. העברת זכויות שכזו יכולה להתבצע פעמיים בלבד, כשבפעם השנייה ההגבלות מחמירות יותר מהפעם הראשונה.

משרד עו"ד אלגבי אגבלי מתמחה בייצוג דיירי עמידר

המשרד מייצג חדשות לבקרים את דיירי עמידר מול מקרקעי ישראל ועמידר, מגן עליהם מפינויים ודואג להם לקורת גג. המשרד דואג לכל צרכי הדיירים במקרה של רצון להעביר את הכנס לדייר אחר ולערוך שינויים מבניים בנכס.

לפגישת ייעוץ אישית ללא התחייבות

עוד בתחום: