ירושה/צוואה

ירושה / צוואה

חוק הירושה התשכ"ה-1965 (להלן:"החוק") הינו חוק המסדיר את כל ענייני הירושה, קרי; את הצוואה שאדם הותיר אחריו בפטירתו. והיה ואין צוואה תקפה, יש לקבוע מיהם יורשי האדם עפ"י חוק. בנוסף, החוק מסדיר מי פסול לרשת אדם אחר, מהם סוגי צורות הצוואות, תוקפה של צוואה, צוואה בלתי חוקית, הגדרות בנושא צו ירושה ועוד. מטרת החוק במצבים אלה, היא לבחון ולבדוק תוקפה של הצוואה שהותיר אחריה הנפטר. שכן, יש להוכיח כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, ושהוא היה בדעה צלולה ומבלי שהיה נתון להשפעת אחרים בעת עריכת הצוואה. כאשר אדם נפטר והוא אינו הותיר אחריו צוואה, נקבעים יורשיו על פי כללי חוק הירושה.

למה חשוב שתהיה צואה ומי אמור לערוך אותה?

צוואה מאפשרת לעשות חלוקת הרכוש לאחר המוות בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק, קרי יורשיו החוקיים של הנפטר (ילדיו ואשתו או ילדיה ובעלה או רק הילדים באם לא היה בן/בת זוג) במצב בו לנפטר לא היה בן זוג – יורשים אותו ילדיו, בצורה שווה (אם אחד מהילדים אינו בחיים יירשו זאת צאצאיו) במידה ואין למוריש ילדים ו/או צאצאי ילדים – יורשים אותו הוריו וצאצאיהם במידה ואין למוריש בן זוג, הורים, ילדים או אחים – רכושו עובר למדינה. באם למוריש היה בן זוג בפטירתו יקח בן הזוג את המטלטלים אשר שייכים למשק הבית המשותף. מיתר העיזבון בן הזוג יקח בהתאם לדרגת הקרבה המשפחתית של היורשים האחרים. המקרים המיוחדים בהם חייב אדם לערוך צוואה הם כאשר זוג חי יחדיו מבלי שנישאו, כאשר בני הזוג פרודים אך טרם ניתן הגט, כאשר זוג עומד בפני הליך של גירושין, כאשר אדם רוצה להשאיר את רכושו לאדם שאינו נמנה על בני משפחתו, או כאשר אדם רוצה לנשל ילד מסוים מירושה או לסלק חלק מהרכוש מפני בן או בת הזוג.

דרכים לעריכת צוואה:

בישראל, נקבעו דרישות צורניות לעריכת צוואה, צוואה שנכתבה בכתב יד של המצווה ורק שלו, צוואה שנכתבה בפני עדים, מדוב בשני עדים כשרים, שאינם נמנים על יורשיו של הנפטר, עליהם לחתום בכתב ברור על הצוואה. צוואה שנכתבה בפני שופט או רשות וצוואה שנאמרה בעל פה. ועדיין אין זה די – לעיתים אנחנו רואים כי ישנן בעיות בפרשנות הצוואה. האם מה שכתב המצווה תואם למה שהוא התכוון. לרוב, בכל הנוגע לצוואות, יש חשיבות רבה בערכאות משפטיות לכיבוד רצונו של הנפטר, ויחד עם זאת, חובה לפרש צוואה בצורה זהירה משום שאין אפשרות לברר איתו מהי הכוונה האמיתית.

נגישות
גלילה לראש העמוד

נפגעתם? משרד עורכי דין אלגבי אגבלי מתמחים בתחום נזקי גוף ודיני ביטוח. לקבלת יעוץ משפטי הירשמו עכשיו