עתירה מנהלית

עתירה מנהלית

כל אדם שחושב כי הממשלה, העיריה או כל גוף ציבורי אחר, קיבל החלטות אינן ראויות הפוגעות בזכויות אדם, בפרטיות או אינן צודקות עפ"י אמות מוסר, חוק, מצפון ועוד, רשאי להגיש מה שנקרא עתירה מנהלית.

עתירה מנהלית יש לומר, היא אחת הדרכים של קהילה, חברה או עם לנסות לעשות צדק עם מה שנדמה להם, אינו עולה בקנה אחד עם אמתות של מוסר, מצפון, הגיון וחוק. עתירה מנהלית אפשר להגיש בנושא של חנייה, בקשת אזרחות, בנייה, צו הריסה, גירוש אנשים, שיבוץ בבתי ספר, קביעת מקומות חנייה ועד למשל גירוש מהגרים.

איפה מגישים עתירה מנהלית?

עתירה מנהלית מגישים לבתי המשפט המחוזיים, אשר מתפקדים גם כבתי משפט לעניינים מנהליים. זוהי זכותו של כל אדם ואזרח להגיש עתירה מנהלית. העתירה צריכה להכיל ולהציג תמונה כוללת של מה שמתפרש בעיני התובע בלתי חוקי, הגיוני, פוגע ועוד. את העתירה מגישים בדרך כלל אחרי החלטה מסוימת, ויש להגיש אותה לא יאוחר מ-45 יום מקבלת ההחלטה שנודעה לעותר בדרך כלשהי פרסום או אחר. איחור בהגשת עתירה מנהלית עלול לדחות אותה על הסף.

במקרה של עתירה מנהלית, הדרך הכי נכונה להגיש עתירה כזו היא באמצעות עורך דין מומחה להגשת עתירה מנהלית.

עתירה מנהלית מכילה 3 תצהירים!

כל עתירה מנהלית חייבת בשלושה תצהירים. הראשון של העותר, מגיש העתירה. התצהיר השני כולל את עובדות העתירה והשלישי מכיל את הנימוקים המשפטיים בגינם טוען העותר, יש לפסול, לשנות או לבטל צו או החלטה מסוימים שהתקבלו. בית המשפט יכול לקבל את עתירה או לדחות אותה. במקרה כזה יטיל בית המשפט על העותר הוצאות.

מדוע חייבים עורך דין לעתירה מנהלית?

מדי שנה מוגשות אלפי עתירות לבתי המשפט. ישנם שני תנאים להגשת עתירה כזו, ובלעדיהם סביר להניח שהיא תידחה על הסף. ראשית היא צריכה להיות בנושא מנהלי כמו: חופש המידע, רישוי עסקים, ארנונה, ועדות תכנון ובנייה, חינוך ועוד.  התנאי השני הוא שהגוף נגדו מוגשת העתירה עבר על החוק בצורה כלשהי וחרג מסמכותו.

כל אזרח קטן כגדול יכול להגיש עתירה מנהלית, וכאמור רצוי בליווי ויעוץ שוטף של עורך דין מומחה בתחום.

לפגישת ייעוץ אישית ללא התחייבות

עוד בתחום:

תפריט