רשלנות רפואית - כל מה שחשוב לדעת

ההגדרה של רשלנות רפואית היא נזק אשר נגרם למטופל, בעת שעבר הליך רפואי. חשוב לפנות לעו"ד מומחה בתחום העוסק בייצוג נפגעי רשלנות רפואית לסוגיה וליווי לאורך כל תהליך התביעה, החל מבדיקת המקרה לפרטיו, איסוף פרטים ומידע לצורך הוכחת קיומה של רשלנות במהלך הטיפול וייצוג אינטרס הלקוח למטרת קבלת פיצוי כספי.

מהי רשלנות רפואית?

כחלק ממתן שירותים רפואיים נדרש מנותני השירות, בין אם מדובר ברופאים או בכל העוסקים במקצוע שנחשב לרפואי כגון סייעות לרופא שיניים, אחיות ואחים וכיוצא בזה – לפעול בזהירות ובמקצועיות מיטבית וכן ליידע את המטופל בכל עניין הקשור לטיפול שלו ואפשרות שלו לקבל החלטות בנוגע לדרך הטיפול בו, לרבות יידוע מלא באשר לכל אחת מהדרכים האופציונליות והשלכותיה.

חובת הזהירות הנדרשת, משמעה טיפול במיומנות ובמקצועיות, באופן שלא יחרוג מן המקובל בהיבט של מתן תשומת הלב למטופל וכן ביצוע פעולות בשימת דגש על ידע ובקיאות מתאימה.

מה צריך להוכיח על מנת לזכות בתביעת רשלנות רפואית?

בכדי שהתובע יזכה בתביעת רשלנות רפואית שהגיש, עליו להוכיח לפני הכל את קיומו של נזק פיזי, או נפשי, או שניהם גם יחד – אשר נגרם כתוצאה מרשלנות של גורם רפואי שהיה מעורב בטיפול בו. בית המשפט צריך להשתכנע כי אכן האחריות על הנזק שנגרם לתובע, היא של הגורם שאליו מופנית התביעה.

מהו תפקידו של עורך דין בתביעות של רשלנות רפואית?

על עורך דין המלווה אנשים שלטענתם נפגעו מרשלנות רפואית בתהליך התביעה, להוכיח את הימצאותו של קשר סיבתי בין פעולות שהתבצעו, או שלא התבצעו, על ידי גורם רפואי כזה או אחר – ושהובילו להיווצרות הנזק שממנו סובל התובע, בין אם מדובר בנזק מידי או בנזק מצטבר. המטרה היא להוכיח בבית המשפט כי אילו ההתנהלות של אותו גורם רפואי הייתה שונה, הנזק לא היה נגרם.

כיצד מתבצע תהליך איסוף המידע?

איסוף האינפורמציה המשמשת להוכחת הקשר הסיבתי נעשה בסיוע גורמים מקצועיים מתחום הרפואה, כגון פרופסורים בכירים ורופאים מומחים, אשר יכולים לספק את האסמכתאות הנדרשות לצורך הוכחת קיום הנזק והקשר הסיבתי שהוביל אליו, משמע הוכחת קיומה של הרשלנות הרפואית שבגינה המטופל תובע. חוות הדעת מוגשת לאחר קבלת כל המסמכים הדרושים מהמרפאה או בית החולים שבו קיבל התובע את הטיפול המדובר, בתנאי שהפציינט חתם על ויתור סודיות רפואית.

הגורמים המייעצים נבחרים בהתאם לסוג מומחיותם, על מנת שניתן יהיה לקבל חוות דעת מקצועית, מדויקת ומהימנה בנוגע לתביעה, מבחינת ההיבטים הרפואיים שלה.

מתי לא ניתן לתבוע בגין רשלנות רפואית? 

כאשר חלה התיישנות על מקרים שנחשדים כרשלנות רפואית, לא ניתן יהיה לתבוע בגינם, כאשר הגדרת מועד ההתיישנות הוא 7 שנים מהיוודע למטופל על הקשר הסיבתי בין מעשי הגורם הרפואי שטיפל בו, לבין הנזק שנגרם לו. באם מדובר בפציינט שהיה קטין בעת המקרה, 7 השנים הללו ייספרו החל מהגיעו לגיל 18, משמע שהוא יוכל להגיש את התביעה עד לגיל 25.

נגישות
גלילה לראש העמוד