עו"ד דיני בנקאות

כולנו באים במגע כזה או אחר מול הבנקים השונים בישראל. וכל דיני הבנקאות הינו תחום רחב ואין ממש חקיקה מסודרת בנושא. דיני הבנקאות נוגעים בתחומים רבים, נושא של משכונות, ערבויות, שעבודים, שטרות ועוד.

יש את תחום הבנקאות הפרטית המתמקדת ביחסים שבין האדם לבנק יש את תחום הבנקאות העסקית וכן את תחום הבנקאות הציבורית. 

בנושא הבנקאות הציבורית יש אינספור חקיקות וזאת כדי להגן על הצרכנים שנתקלים בגופים חזקים אשר עלולים לנצל את כוחם. החקיקות כוללות את: חקיקת צרכנית פורייה, חוק החוזים האחידים, חוק כרטיסי חיוב ועוד. 

הפער שבין הלקוח לבנק יהיה תמיד פער שאינו ניתן לגישור – המשאבים, הידע והמקצועיות תמיד יובילו לכך שהבנקים יהיו גופים חזקים וממוסדים שעלולים לנצל את חוסר הבקיאות של הלקוחות. לכן חשובה חקיקה שמנסה להביא לאיזון. 
כל טופס שנחתם בבנק, הינו למעשה חוזה –אם זה חוזה הלוואה, חוזה שליחות וכיוב'. ובשל ההטרוגניות של העסקאות עליהם חולש הבנק, הוא לפעמים ישמש כנאמן, לעיתים כמלווה או כלווה, ספק אשראי ניהול קופ"ג ועוד. 

לעיתים קיימות הפרות של חובות הבנק כלפי הלקוח וההיפך, אנחנו במשרד אלגבי אגבלי נבדוק לעומק כל מקרה המובא לפנינו על מנת להיות בטוחים איזה חוזה הפר הבנק כלפי הלקוח ומה ניתן לעשות בנידון. 
החובה הבסיסית והעיקרית היא חובת האמון! חובת האמון הוטלה על הבנק כגוף חזק, שלו יש שליטה כמעט מוחלטת על ענייני הלקוח, כספיו, נכסיו, ועליו להוכיח את נאמנותו ואמינותו, על הבנק לפעול תמיד ביושר, בתום לב ובהגינות ולראות את טובת הלקוח למול עיניו. כמובן שכל זאת כפוף לחובת הלקוח למול הבנק לפעול בהגינות ולהסדיר את חובותיו .

יש עוד מספר חובות חשובות כמו חובת הגילוי ואיסור ההטעיה. שעל פיו קבוע בחוק כי הבנק חייב לגלות ללקוח כל דבר אשר נקבע ע"י נגיד בנק ישראל וכי הטעייה הינה אסורה בתכלית האיסור. מ

מה משרדנו יכול לסייע לך?

משרד עורכי דין אלגבי אגבלי מעמיד לרשותכם עורך דין דיני בנקאות אשר יבחן בקפדנות ובדקדקנות את מערכת היחסים של ללקוחותינו עם הבנקים, לא רק אם האחרון הפר התחייבויותיו אלא גם כאשר מתבצעות עסקאות בהם הבנקים מעורבים. 
אנחנו נטפל בתביעות בגין נזקים שנגרמו עקב ייעוץ מוטעה בכל הקשור לניירות ערך, הגבלת חשבון, חישובי ריביות ועוד. יש לנו את הידע והניסיון לסייע לך בכל האמור לעיל.
אנחנו נייצג ונלווה את הלקוח במסירות בהגשת התביעה כנגד הבנק ועד לסיום התהליך בקבלת פסק הדין.